ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
213 20 86 000

Β’ Μ.Ε.Θ.

Ιατροί:

Ιωάννης Αλαμάνος, Διευθυντής Β’ Μ.Ε.Θ., Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος.
Ιωάννα Στρατούλη, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Πνευμονολόγος – Εντατικολόγος.
Νικόλαος Μουρελάτος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γενικός Χειρουργός – Εντατικολόγος.
Ελένη Παπαδάκη, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ., Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος.
Αικατερίνη Παπασαραντοπούλου, Επιμελήτρια Β’ Ε.Σ.Υ., Πνευμονολόγος.

Λάμπρος Φιλίππου, Επιμελητής Β’ ΕΣ.Υ., Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος.
Δήμητρα Μαρκοπούλου, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ., Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος.

Διόγου Ευαγγελία, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ. , Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος.

Δέσποινα Χατζηλία, Επιμελήτρια Α’, Πνευμονολόγος. 
Γεώργιος Γκαραβέλλας, Γενικός – Χειρουργός – Εξειδικευόμενος Μ.Ε.Θ.
Γεώργιος Γαλανόπουλος, Αναισθησιολόγος – Εξειδικευόμενος Μ.Ε.Θ.
Ελένη Χριστοπούλου, Πνευμονολόγος -Εξειδικευόμενη Μ.Ε.Θ.\
Χαράλαμπος Παπαδήμος, Αναισθησιολόγος – Εξειδικευόμενος Μ.Ε.Θ.
Γεώργιος Σταμογιάννος, Πνευμονολόγος – Εξειδικευόμενος Μ.Ε.Θ.

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

213 – 20.86.528

Βρίσκεται στον 2ο όροφο της Νέας Πτέρυγας.

Προγραμματισμός Ραντεβού (Πρωινά & Απογευματινά)
14500
ΛΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας των χειρουργείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ