ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
2132086000

Κλινική Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης

Ιατροί:

Αικατερίνη Κοτρώνη, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. Προϊσταμένη Κλινικής Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης

Σοφία Σιβετίδου, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.

Ελισάβετ Τζανή, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ.

Ιωάννης – Αλέξανδρος Τζάνος, Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ.

Κωνσταντίνος Νάβαλης, Επιμελητής Β’ Ε.Σ.Υ.

 

 

Γραμματεία:

Τηλ. 213 – 20.86.299, 213 – 20.86.645

E – mail: fiapsec@kat-hosp.gr

 

Πληροφορίες για την ειδικότητα Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης:

Η ειδικότητα της Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (Φ.Ι.Απ.), έχει αναγνωριστεί στην Ελλάδα από το 1974. Αποτελείται από 2 ξεχωριστά αλλά αλληλένδετα επιστημονικά πεδία την Φυσική Ιατρική που αναφέρεται στην εφαρμογή των Φυσικών μέσων και μεθόδων και την Φυσική Αποκατάσταση που αποτελεί μια ολοκληρωμένη και σφαιρική προσέγγιση για την εκπαίδευση και επανένταξη των ατόμων με κινητικό και λειτουργικό έλλειμμα.

Η ειδικότητα της Φ.Ι.Απ. παρεμβαίνει σε κλινικές καταστάσεις που είναι αποτέλεσμα ατυχημάτων, κυρίως τροχαίων και άλλων παθολογικών ή νευρολογικών παθήσεων, όπως:

 • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
 • Κακώσεις νωτιαίου μυελού.
 • Κακώσεις περιφερικών νεύρων.
 • Ακρωτηριασμοί.
 • Πολυτραυματίες.
 • Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια.
 • Νόσος Guillain Barre.
 • Σκλήρυνση κατά πλάκας.
 • Άλλες καταστάσεις που επηρεάζουν την κινητικότητα και την λειτουργικότητα.
 • Απλές και συνηθισμένες επώδυνες μυοσκελετικές καταστάσεις όπως π.χ. περιαρθρίτιδα ώμου, αυχεναλγία, οσφυαλγία κ.α.

Πληροφορίες για το Τμήμα Φ.Ι.Απ.:

Η Κλινική Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης στο Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, βρίσκεται στο Ισόγειο του Κεντρικού Κτιρίου και τα γραφεία των ιατρών στο 5ο όροφο του ίδιου κτιρίου. Λειτούργησε το 1974 υπό την Διεύθυνση Φυσιάτρου. Είναι πιστοποιημένο από το 2000 από την UEMS (Union European du Medical Specialisee) σαν Κέντρο Αναφοράς & Εκπαίδευσης νέων Φυσιάτρων σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο. Χορηγεί πλήρη ειδικότητα Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης. Έχει 6 οργανικές θέσεις ειδικευομένων και 3 θέσεις υπεράριθμων στρατιωτικών ιατρών.

Παράλληλα, αποτελεί κέντρο εκπαίδευσης των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας και Ψυχολογίας των Τ.Ε.Ι. Οργανώνει σε ετήσια βάση επιστημονικά συνέδρια Αποκατάστασης και συμμετέχει με επιστημονικές ανακοινώσεις και εισηγήσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια.

Είναι το μοναδικό Τμήμα Οξείας Αποκατάστασης και διαθέτει 22 κλίνες νοσηλείας με ειδικά εκπαιδευμένους νοσηλευτές αποκατάστασης. Επιπλέον, στο Τμήμα Φ.Ι.Απ. λειτουργούν:

 • Φυσικοθεραπευτήριο.
 • Εργοθεραπευτήριο.
 • Γυμναστήριο.
 • Υδροθεραπεία.
 • Εξωτερικά Ιατρεία.
 • Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο.
 • Ιατρείο Βελονισμού.
 • Ιατρείο Σπαστικότητας.
 • Ιατρείο Μυοσκελετικών Επώδυνων Παθήσεων.

Αντιμετωπίζονται εσωτερικοί και εξωτερικοί ασθενείς και κατά περίπτωση υποστηρίζονται από τον Κλινικό Ψυχολόγο, τον Διαιτολόγο και την Κοινωνική Υπηρεσία του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ.

Σε εβδομαδιαία βάση, συνεδριάζει η πολυεπιστημονική Ομάδα Αποκατάστασης για τη διαρκή επανεκτίμηση της κλινικής και λειτουργικής πορείας των ασθενών με στόχο την αναπροσαρμογή των εξατομικευμένων προγραμμάτων αποκατάστασης προς όφελος των ασθενών.

Προγραμματισμός Ραντεβού (Πρωινά & Απογευματινά)
1535
ΛΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας των χειρουργείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο