ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
2132086000

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας (koinon1@kat-hosp.gr) στελεχώνουν οι παρακάτω Κοινωνικοί Λειτουργοί:

 

Προϊστάμενος:

Δημήτρης Ι.Βεζυράκης                          d.vezyrakis@kat-hosp.gr.

 

Κοινωνικοί Λειτουργοί:

Δήμητρα Αστέρη                                       213 – 20.86.398          koinon3@kat-hosp.gr

Μαρία Κουσκουβάτα                                213 – 20.86.398          koinon2@kat-hosp.gr

Διονυσία Καλπακίδη                                 213 – 20.86.316         koinon6@kat-hosp.gr

Βασιλική Μαστρογιαννοπούλου            213 – 20.86.398          koinon3@kat-hosp.gr

Παρασκευή Πάκου                                    213 – 20.86.316         koinon4@kat-hosp.gr

Χριστιάννα Χελιώτου                               213 – 20.86.316          koinon5@kat-hosp.gr

E – mail: koinon1@kat-hosp.gr.

Ο ρόλος του Τμήματος της Κοινωνικής Εργασίας

  Το Τμήμα της Κοινωνικής Εργασίας του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, δημιουργήθηκε το 1974 όπου με απόφαση του Δ.Σ. θεσμοθετήθηκε στον Οργανισμό του Νοσοκομείου για πρώτη φορά στις 18/1/1987, και ανήκει στην Ιατρική Υπηρεσία.

Έχει χαρακτηρισθεί με απόφαση των συναρμόδιων Υπουργείων Παιδείας – Υγείας σαν εκπαιδευτικό Κέντρο για σπουδαστές Κοινωνικούς Λειτουργούς. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος της Κοινωνικής Εργασίας στο Νοσοκομείο περιγράφονται στο Π.Δ. 87/86 (ΦΕΚ 32/27.3.1986, τ. Α’) εδάφιο παράγραφος 3 του άρθρου 10. Συγκεκριμένα για το τμήμα της Κοινωνικής Εργασίας ότι: έχει την ευθύνη και φροντίδα για την συμπαράσταση στους νοσηλευόμενους στο Νοσοκομείο για κάθε κοινωνικό τους πρόβλημα, την αναζήτηση και διερεύνηση των αιτιών που προκαλούν τα προβλήματα αυτά κατά περίπτωση και γενικά φροντίζει για την αντιμετώπιση των κοινωνικών αυτών προβλημάτων στο πλαίσιο της γενικότερης Κοινωνικής Πολιτικής της Πολιτείας.

Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού

Το αντικείμενο εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών στη χώρα μας είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο με το Π.Δ. 50/89 όπου οι Κοινωνικοί Λειτουργοί είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες αποβλέπουν:

 

α. Στην πρόληψη και θεραπεία των κοινωνικών προβλημάτων.

β. Στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής λειτουργικότητας ατόμων και ομάδων με την πραγμάτωση θεσμικών αλλαγών μέσα στην κοινότητα με:

– Διενέργεια κοινωνικής ή ψυχοκοινωνικής μελέτης, όπου κρίνεται απαραίτητη, του περιστατικού, της ομάδας & της κοινότητας που χρειάζεται την παρέμβαση του.

– Διαμόρφωση διάγνωσης, αυτόνομα ή και σε συνεργασία άλλους ειδικούς για τα προβλήματα που εντοπίστηκαν.

– Εκπόνηση και εκτέλεση σχεδίου δράσης & ενεργειών για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης κατάστασης.

Η εργασία του Κοινωνικού Λειτουργού στο Νοσοκομείο ειδικότερα συνίσταται στο:

– Nα μετέχει στην θεραπευτική ομάδα (ιατρός, νοσηλευτής & άλλοι ειδικοί) & να αναπτύσσει κάθε δραστηριότητα για την επιτυχία του κοινού σκοπού, της θεραπείας & μέριμνας για την πρόληψη & διατήρηση της υγείας.

– Να επιλαμβάνεται των ιατροκοινωνικών προβλημάτων των ασθενών , τα οποία έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση της υγείας του.

– Να προετοιμάζει τον ασθενή και την οικογένεια του για την ανάγκη εισαγωγής στο Νοσοκομείο ή της νοσηλείας κατ’ οίκον.

– Να βοηθάει τους νεοεισερχόμενους ασθενείς στην προσαρμογή τους στο Νοσοκομείο.

– Να επιδιώκει την μείωση άγχους του ασθενή εξαιτίας της απειλής της υγείας του όπως & την απομάκρυνση του από το οικογενειακό περιβάλλον.

– Να συμβάλλει στο διαγνωστικό και θεραπευτικό έργο των ιατρών για τη λήψη στοιχείων που αφορούν την προσωπικότητα του ασθενή, το κοινωνικό περιβάλλον, της συνθήκες διαβίωσης του, τις ενδοοικογενειακές σχέσεις. Επιπλέον λαμβάνει οποιοδήποτε ατομικό, οικογενειακό & κοινωνικό στοιχείο το οποίο απαιτείται για την καλύτερη & πλέον εξατομικευμένη θεραπεία του ασθενή.

– Να βοηθάει την παραδοχή της προτεινόμενης θεραπευτικής αγωγής ή χειρουργικής επεμβάσεως.

– Να επιδιώκει την θετική συμμετοχή του ασθενή στην προτεινόμενη θεραπεία & αμβλύνει τους παράγοντες οι οποίοι ενδεχομένως παρεμποδίζουν την συμμετοχή του αυτή.

– Να βοηθάει τους ασθενείς στα θέματα πρακτικής φύσεως όταν αδυνατούν οι ίδιοι ή στερούνται οικογενειακό περιβάλλον για την τακτοποίηση του.

– Να κινητοποιεί της πηγές βοήθειας της κοινότητας για την πλέον αποτελεσματική άσκηση της εργασίας του.

– Κατά την πορεία της εργασίας του με το ασθενή & την οικογένεια του, να ενημερώνεται & στην συνέχεια ενημερώνει & τα υπόλοιπα μέλη της επιστημονικής ομάδας για την εξέλιξη του ασθενή & την πορεία του.

– Να συνεργάζεται με ομάδες ασθενών προκειμένου να πετύχει: α. Την αρμονική συμβίωση εντός νοσοκομείου. β. Την προσαρμογή των ασθενών στην κατάσταση υγείας τους & τους απαραίτητους περιορισμούς τους οποίου επιβάλλει η ασθένεια του.

– Να ερμηνεύει τις υπόλοιπες υπηρεσίες της κοινότητας στις ειδικές ανάγκες του ασθενή.

– Να μεριμνά κατά την έξοδο του ασθενή από το νοσοκομείο για την ομαλή επανασύνδεση με την οικογένεια του, εάν είναι αναγκαίο & συμβάλλει στην εφαρμογή του προγράμματος αποκατάστασης του.

– Να συμμετέχει στην έρευνα ή μελέτη του ιατρικού & νοσηλευτικού προσωπικού & εισηγείται μέτρα αντιμετώπισης ιατροκοινωνικών προβλημάτων.

– Να κινητοποιεί, οργανώνει και δραστηριοποιεί εθελοντικές ομάδες, οι οποίες συμπληρώνουν το έργο της εξυπηρέτησης των ασθενών.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας συνίστανται στη:

– Συμβουλευτική – Υποστήριξη του ασθενή ή της οικογένειας του.

– Προσαρμογή στην ασθένεια.

– Διαχείριση πένθους & απώλειας.

– Διαχείριση τραύματος.

– Παρέμβαση σε κρίση λόγω ασθένειας.

– Υποστήριξη προς άτομα που φροντίζουν ασθενή.

– Συναισθηματική υποστήριξη & επικέντρωση στις επιπτώσεις της ασθένειας.

– Παροχή πληροφοριών – προνοιακές ασφαλιστικές παροχές.

– Παραπομπή σε υπηρεσίες κοινότητας.

– Προετοιμασία για εξιτήριο.

– Συνεργασία με ιδρύματα χρόνιων παθήσεων & κλινικές.

– Καλύπτει την ανάγκη για στέγαση &διατροφή μέσω εξειδικευμένων φορέων.

– Κινητοποίηση του εξυπηρετούμενου & του περιβάλλοντος του.

 

Ποιοι απευθύνονται.

 

Στο Τμήμα της Κοινωνικής Εργασίας μπορούν να απευθύνονται Άτομα – Ασθενείς ή συγγενικά τους πρόσωπα που:

– Έχουν πέσει θύματα κακοποίησης.

– Είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

– Έχουν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.

– Πάσχουν από ανίατες ασθένειες.

– Πενθούν.

– Αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

– Είναι άστεγοι.

– Είναι μοναχικά άτομα.

– Είναι άνεργοι.

– Είναι ανασφάλιστοι.

– Είναι πολιτικοί πρόσφυγες – μετανάστες.

– Είναι χρήστες ουσιών.

– Πάσχουν από οξύ ή χρόνιο πρόβλημα υγείας.

– Αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας.

– Αντιμετωπίζουν δυσκολία στην προσαρμογή στην αναπηρία.

– Έχουν ανάγκη μετανοσοκομειακής φροντίδας.

Πρόσβαση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων & ανασφαλίστων σε παροχές υγείας & σε δομές του Ε.Σ.Υ.

Σύμφωνα με το αρ. 33 του Νόμου 4368/2016 [Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου & άλλες διατάξεις, Φ.Ε.Κ. 21/21.2.2016, τ. Α’],  δικαιούχοι είναι:

  1. Ανασφάλιστοι & ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως προσδιορίζονται στην παρ. 2 του παρόντος, έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας και δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η νοσηλευτική περίθαλψη παρέχεται μέσω των Νοσοκομείων του Ν.Δ.  2592/1953 (Α’ 254), των εποπτευόμενων & επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Υγείας νοσηλευτικών ιδρυμάτων, των εποπτευόμενων & επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Ι.Δ., των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του Ν. 2716/1999 (Α’ 96), των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των εποπτευόμενων & επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Νοσοκομείων, των Δημοτικών Ιατρείων, καθώς & μέσω των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ιδρυμάτων αποκατάστασης & κοινωνικής φροντίδας. Η φαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται από τα συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτικά φαρμακεία. Φάρμακα υψηλού κόστους, που εμπίπτουν στο πλαίσιο της παρ. 2 του άρ. 12 του Ν. 3816/2010(Α’6), παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
  2. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων της παρ. 1 του παρόντος είναι οι εξής:

α. Οι μη άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής ομογενείς, οι πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης & λοιπών τρίτων χωρών, οι οποίοι διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα, καθώς & τα μέλη των οικογενειών (σύζυγος & ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) όλων των προαναφερομένων.

β. Οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ασφαλιστικών ταμείων της χώρας & τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος & ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα), οι οποίοι έχουν απωλέσει τις ασφαλιστικές τους καλύψεις λόγω οφειλών & δεν δικαιούνται παροχών υγείας.

γ. Τα πρόσωπα των παρακάτω κατηγοριών, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος στο οποίο βρίσκονται και της κατοχής νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα:

i). Ανήλικοι έως 18 ετών.

ii). Γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης.

iii). Άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή σε Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης για άτομα με αναπηρίες ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.. Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

iv). Άτομα που φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας του Ν. 2716/1999 (Α’96).

ν). Άτομα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές δομές των εγκεκριμένων οργανισμών θεραπείας του Ν. 4139/2013 (Α’74) ή παρακολουθούνται στους ίδιους οργανισμούς ως εξωτερικοί ασθενείς.

vi). Οι κρατούμενοι σε φυλακές, οι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων & σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων των εταιρειών ανηλίκων (Ν.Π.Δ.Δ.) & οι τελούντες σε καθεστώς διοικητικής κράτησης.

vii). Όσοι παρέχουν κοινωφελή εργασία στο πλαίσιο έκτισης ποινής ή ως αναμορφωτικό μέτρο.

viii). Άτομα με αναπηρία 67% και πάνω & άτομα που η κατάσταση της υγείας τους απαιτεί νοσηλεία ή χρειάζονται συνεχή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή αποκατάσταση λόγω δυσίατων ή χρόνιων ή ανίατων ή σπάνιων νοσημάτων – παθήσεων & τα άτομα λοιπών χρόνιων νοσημάτων, εφόσον το χρόνιο νόσημα βεβαιώνεται από ιατρικές γνωματεύσεις θεραπόντων ιατρών Δημόσιων Δομών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων.

ix). Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες & δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) & οι ανιθαγενείς & τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος & ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) είτε είναι κάτοχοι άδειας διαμονής σε ισχύ είτε εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επί αιτήσεως ανανέωσης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή επί ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου κατά απορριπτικής της αιτήσεως ανανέωσης απόφασης ή κατά το χρόνο κατά τον οποίον υπάρχει δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου.

x). Όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους & τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα), σύμφωνα με το αρ. 28 του Π.Δ. 114/2010 (Α’195) είτε του Ν. 3386/2005 (Α’212) είτε του Ν. 4251/2014(Α’80) είτε αυτοί είναι κάτοχοι άδειας διαμονής σε ισχύ, είτε εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επί αιτήσεως ανανέωσης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή επί ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου κατά απορριπτικής της αιτήσεως ανανέωσης απόφασης ή κατά το χρόνο κατά τον οποίο υπάρχει δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου.

xi). Αιτούντες διεθνούς προστασίας & τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος & ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) από την ημερομηνία εκδήλωσης της βούλησης υποβολής αιτήματος διεθνούς προστασίας (αρχικού ή μεταγενέστερου) & μέχρις ότου η απόφαση επί του αιτήματος διεθνούς προστασίας τους καταστεί τελεσίδικη δηλαδή με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου επί αιτήσεως ακυρώσεως κατά απόφασης επιτροπής προσφυγών ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής του ενδίκου μέσου της αίτησης ακύρωσης.

xii). Θύματα των εγκλημάτων των αρ. 323, 323Α, 349, 351 & 351Α του Ποινικού Κώδικα (σύμφωνα με το Π.Δ. 233/2003 (Α’233), που είναι ανασφάλιστοι & για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας & αρωγής & αλλοδαποί που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3875/2010 (Α’158) «Κύρωση & εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος» & για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας & αρωγής. Πολίτες τρίτων χωρών, κάτοχοι γραπτής βεβαίωσης απόφασης αναβολής απομάκρυνσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του αρ. 24 του Ν. 3907/2011 (Α’7).

  1. Για την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας ρύθμισης προς τους δικαιούχους απαιτείται η κατοχή από αυτούς Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), με εξαίρεση τις κατηγορίες της περ. β’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, για τους οποίους ο τρόπος διασφάλισης της πρόσβασης στις δημόσιες δομές υγείας καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.
  2. Οι δαπάνες της παρούσας ρύθμισης καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
  3. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών & κάθε κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις της πρόσβασης και της νοσηλευτικής & ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους φορείς της παρ. 1, ενδεχόμενη οικονομική συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη στη βάση οικονομικών κριτηρίων, η απαιτούμενη διοικητική διαδικασία, η τήρηση ηλεκτρονικών Μητρώων, καθώς & κάθε άλλο σχετικό θέμα & αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η διαπίστωση της ασφαλιστικής ικανότητας των δικαιούχων της παρούσας πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.
  4. Από τη δημοσίευση της διάταξης αυτής, παύει να ισχύει το αρ. 6 του Ν.Δ. 57/1973 (Α’ 149), όπως ισχύει, καθώς και το αρ. 23 του Ν. 1076/1980 (Α’224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Χρήσιμες συνδέσεις

Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης: www.ggk.gr.

Υπουργείο Υγείας: www.moh.gov.gr.

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης: www.ypakp.gr.

Υπουργείο Εσωτερικών: www.ypes.gr.

Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης: www.minadmin.gov.gr.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: http://ec.europa.eu.

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης: www.ekka.org.gr.

Υπηρεσία Aσύλου: www.minocp.gov.gr.

ΕΟΠΥΥ: www.eopyy.gov.gr.

Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος: www.skle.gr.

Προγραμματισμός Ραντεβού (Πρωινά & Απογευματινά)
1535
ΛΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας των χειρουργείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο