ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
2132086000

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Θεανώ Τσόγκα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη.

 

Τηλ. 213 – 20.86.388

 

E – mail: physiotherapynurse-kat@0306.syzefxis.gov.gr.

 

Αρμοδιότητες του Τμήματος Παραϊατρικού Προσωπικού είναι η ευθύνη των δραστηριοτήτων του προσωπικού των κλάδων Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, Παρασκευαστών, Τεχνολόγων Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας, Χειριστών Ιατρικών οργάνων, σε ότι αφορά στην οργάνωση, στον προγραμματισμό και στην εκτέλεση συναφών με το αντικείμενο της κάθε ειδικότητας πράξεων. Το προσωπικό του Παραϊατρικού Τμήματος δραστηριοποιείται στα ακόλουθα επιμέρους Τμήματα:

  • Φυσικοθεραπεία.
  • Εργοθεραπεία.
  • Αιματολογικό.
  • Αιμοδοσία.
  • Βιοχημικό.
  • Μικροβιολογικό.
  • Παθολογοανατομικό – Κυτταρολογικό.
  • Ακτινολογικό.
Προγραμματισμός Ραντεβού (Πρωινά & Απογευματινά)
1535
ΛΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας των χειρουργείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο