ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
2132086000

Τίτλος Πράξης: «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ» (Κωδικός ΟΠΣ 5041882)

 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Ένταξης: 115.000,00 €

Συνοπτική Περιγραφή:

Η Πράξη «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ» η οποία έχει ενταχθεί και υλοποιείται από το Νοσοκομείο μας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση του κάτωθι εξοπλισμού:

  1. 1 φορητό ακτινοσκοπικό C-ARM
  2. 1 αναισθησιολογικό συγκρότημα πλήρες

Η προμήθεια και εγκατάσταση του εν λόγω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού θα συμβάλει θετικά στους στόχους του Π.Ε.Π. “ATTIKH” 2014 – 2020, σε ότι αφορά στην συμπλήρωση και βελτίωση των Υποδομών Υγείας για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους της Περιφέρειας Αττικής και την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου.

Προγραμματισμός Ραντεβού (Πρωινά & Απογευματινά)
1535
ΛΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας των χειρουργείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο