ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
2132086000

Ο ρόλος της Βιβλιοθήκης στην αποτίμηση αναφορών Διοίκησης λειτουργικών δεικτών (BI) του Νοσοκομείου και στην συνθήκη του ψηφιακού εκσυγχρονισμού πληροφόρησης του συστήματος e-Υγείας

Η Βιβλιοθήκη, ως Κέντρο Διαχείρισης και διάθεσης Τεκμηριωμένης Πληροφόρησης (Evidence-Based Information) έχει αναλάβει συντονιστικό ρόλο, για την αποτίμηση και απόδοση των λειτουργικών δεικτών αποδοτικότητας (BI) του νοσοκομείου, με εφαρμογή αναλυτικής λογιστικής και διεθνών πρακτικών διαδικασιών, προς την 1η ΥΠΕ Αττικής και το Υπουργείο Υγείας. Το «Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας ΕΣΥ», BI-Health είναι ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα που ενισχύει τις δράσεις ολικής Διοικητικής Πληροφόρησης του Υπουργείου. Η συγκέντρωση και η αξιολόγηση των δεικτών αναφοράς έργου, γίνεται με τη συλλογή στοιχείων από όλους τους τομείς του νοσοκομείου (χειρουργικό, παθολογικό, νοσηλευτικό, διοικητικό). Η δε καταχώρηση των κλινικών-εργαστηριακών-οικονομικών δεδομένων στην πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας (web εφαρμογή) γίνεται μηνιαίως.

Επίσης, σημαντική είναι η προσφορά της στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων «έξυπνων» συστημάτων Πληροφόρησης (Integrated Hospital Information System), στην αξιοποίηση νέων ευκαιριών τεχνολογιών Πληροφορικής και Πληροφόρησης και γενικότερα στην έγκαιρη υλοποίηση Συστημάτων Αναφοράς Διοίκησης (MIS) και ιατρικών (diagnosis)-εργαστηριακών πράξεων (LIS) στο νοσοκομείο, με βασικό στόχο το νοσοκομείο, ως μονάδα νοσηλείας να αποτελέσει παράδειγμα ψηφιακού εκσυγχρονισμού υπηρεσιών υγείας (e-patient records, medical records, ψηφιακό πρωτόκολλο κά.) στη χώρα μας.

Η υιοθέτηση νέων διεθνών πρακτικών και εργαλείων της Πληροφορικής και Τεχνολογιών Πληροφόρησης, καθώς και η τήρηση ενιαίας ονοματολογίας-κατηγοριοποίησης και e-κωδικοποίησης των υπηρεσιών, αποτελεί απαιτούμενη προώθηση του Υπουργείου, προκειμένου να διασφαλισθεί η αξιοπιστία των στοιχείων που συλλέγονται για τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, τις προμήθειες και τον έλεγχο των επιχειρηματικών στόχων των νοσοκομείων.

 

 

Προγραμματισμός Ραντεβού (Πρωινά & Απογευματινά)
1535
ΛΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας των χειρουργείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο