ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
2132086000

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΠΑ
(ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ)

 

Παρατίθεται η έκθεση αυτοαξιολόγησης  ΚΠΑ των τριών δομών που εξετάσθηκαν στο νοσοκομείο.  Στο τέλος του κάθε κριτηρίου (1-9) που εξετάσθηκε αναφέρονται αναλυτικά  τα δυνατά σημεία και τα μέτρα εκσυγχρονισμού, καθώς και οι αναγκαίες αλλαγές για την αναβάθμιση της λειτουργίας των, με σκοπό να καταστεί ένα σχέδιο εφαρμογής που θα αποτελέσει το σημείο εκκίνησης των έργων βελτίωσης.

Ιδιαίτερα, για την υλοποίηση του προγράμματος δράσεων βελτίωσης που προτείνονται για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους  ασθενείς–πολίτες που προσέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και στα Απογευματινά Ιατρεία του νοσοκομείου, η Διοίκηση θα πρέπει να θέσει υπόψη της ομάδας εφαρμογής  ΚΠΑ τις προθέσεις της, ποιες δράσεις θα αναληφθούν με καθορισμένη σειρά προτεραιοτήτων, ώστε να επιτευχθούν οι προτεινόμενοι στόχοι βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού έτους 2018,  μέχρι την επόμενη αυτοαξιολόγηση τέλος του 2019.

Συμπερασματικά, ο συνολικός βαθμός αυτοαξιολόγησης και των τριών δομών που εξετάσθηκαν κυμαίνεται από 48-51(CAF Scoring), που δηλώνει ότι η εκτέλεση των υπηρεσιών γίνεται μέσα από προκαθορισμένες διαδικασίες και αρμοδιότητες, μερικώς παρακολουθούνται  από δείκτες  μέτρησης(φάση 2-3 Deming). Οι γενικές διαπιστώσεις και οι στόχοι της ομάδας για το εργαλείο Διοίκησης Ποιότητας ΚΠΑ, αναφέρονται στην εισαγωγή της έκθεσης.

Τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης, θα κοινοποιηθούν στη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Καινοτομίας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η γενικότερη διαπίστωση της ομάδας είναι ότι: η εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ), συνέβαλλε αφενός στην αποτύπωση της οργανωτικής και λειτουργικής πραγματικότητας του φορέα («τι κάνουμε» και «ποιες πρακτικές τηρούμε») και αφετέρου στο σχεδιασμό δράσεων βελτίωσης της καθημερινής λειτουργίας («που θέλουμε να πάμε»),(«τίποτα δεν υφίσταται μέχρις ότου μετρηθεί») προς όφελος των εσωτερικών και εξωτερικών χρηστών των υπηρεσιών του Νοσοκομείου μας.

Σημειώνεται, ότι  το νοσοκομείο μπορεί να είναι υποψήφιο για την απονομή τίτλου ως «αποτελεσματικός χρήστης του ΚΠΑ» και του «Εθνικού βραβείου Ποιότητας Δημοσίων Υπηρεσιών», ιδιαίτερα για την προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο νοσοκομείο, βάσει των διατάξεων του ν.3230/2004, άρθ.9, σχετικά με τη θέσπιση ειδικών βραβείων Δημοσίων Υπηρεσιών.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΠΑ ΣΤΟ ΤΕΠ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΠΑ ΣΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΠΑ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

 

H Υπεύθυνος Ομάδας ΚΠΑ

Ευαγγελία Λάππα, Phd, MScEcon

Στατιστικός Επικεφαλής, ΓΝΑ ΚΑΤ

Συντονίστρια BIforms Λειτουργικών Δεικτών

 

 

Προγραμματισμός Ραντεβού (Πρωινά & Απογευματινά)
1535
ΛΙΣΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ενημερωθείτε για τη σειρά προτεραιότητας των χειρουργείων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο