ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
2132086000
Ημ/νία Ανάρτησης Ημ/νία Διακήρυξης Τίτλος Διακήρυξης Παραρτήματα Διευκρινίσεις/Ενστάσεις/Απαντήσεις
11/04/2019 22/04/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης Η/Ζ και υποσταθμού του Εθνικού Κέντρο Αποκατάστασης
05/04/2019 16/04/2019 έως 11:00 πμ Πρόσκληαη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών δυο μαγείρων στο Εθνικού Κέντρο Αποκατάστασης
05/04/2019 15/04/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υποστήριξη εφαρμογής διπλογραφικού λογιστικού συστήματος του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης
01/04/2019 08/04/2019 έως 11:00 πμ Πρόσκληαη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σύτισης του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

Πρόσκληαη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του Εθνικόυ Κέντρου Αποκατάστασης

Διευκρινίσεις
28/03/2019 17/04/2019 έως 10:00 πμ Προκήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια ειδικών απολυμαντικών – απολυμαντικών αποστείρωσης συνολικής πίστωσης 7.234,27€ με ΦΠΑ Υπεύθυνη Δήλωση – Οικονομική Προσφορά – ΤΕΥΔ
22/03/2019 03/04/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες πλύσης ακάθαρτου ιματισμού στο ΕΚΑ
22/03/2019 02/04/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων χωρίς συνοδό εξοπλισμό και μικροειδών για τις ανάγκες του μικροβιολογικού εργαστηρίου του ΕΚΑ
04/03/2019 12/03/2019 έως 11:00 πμ Πρόσκληαη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες πλύσης ακάθαρτου ιματισμού στα Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης

Διευκρινίσεις
08/02/2019 14/03/2019 έως 11:00 πμ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «Υπηρεσίες Οργάνωσης Ραντεβού (Πρωινά – Απογευματινά) του ΓΝΑ ΚΑΤ» ΤΕΥΔ-Οικονομική-Υπεύθυνη Δήλωση
08/02/2019 18/02/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη για την προμήθεια επιθεμάτων του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης
22/01/2019 06/03/2019 έως 10:00 πμ Προκήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «Ιατρικών αερίων» Διακήρυξη
31/12/2018 11/01/2019 έως 11:00 πμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών δύο μαγείρων στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης
18/12/2018 10/01/2019 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες “φύλαξης του ΓΝΑ ΚΑΤ” συνολικής προϋπολοζόμενης πίστωσης 71.666,66€ με ΦΠΑ
21/12/2018 15/01/2019 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια “Σύριγγες” συνολικού προϋπολογισμού 44.637,89€ με ΦΠΑ Υποδείγματα
18/12/2018 24/01/2019 έως 15:00 πμ Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τις “Υπηρεσίες κλιβανιστών” για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ συνολικού προϋπολογισμού 86.000,00€ με ΦΠΑ
12/12/2018 07/01/2019 έως 11:00 πμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης
12/12/2018 27/12/2018 έως 11:00 πμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σίτισης του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης
12/12/2018 09/01/2019 έως 10:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια “Ειδικά απολυμαντικά – Απολυμαντικά αποστείρωσης” συνολικής πίστωσης 19.840,00€ με ΦΠΑ ΤΕΥΔ           Διευκρινήσεις
12/12/2018 10/01/2019 έως 10:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια απορρυπαντικών συνολικής πίστωσης 43.400,00€ με ΦΠΑ ΤΕΥΔ
10/12/2018 18/12/2018 έως 11:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων πραγματοποίησης Βιοχημικών Εξετάσεων με ταυτόχρονη παραχώρηση Συνοδού εξοπλισμού πίστωσης 22.100,00€ με ΦΠΑ Διευκρινήσεις
05/12/2018 18/12/2018 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοτπικού Διαγωνισμού για την προμήθεια “φορητής συσκευής υπερήχων Triplex” Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 20.000,00€ με ΦΠΑ Υπεύθυνη Δήλωση για αποδοχή
04/12/2018 10/01/2019 έως 15:00 πμ Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τις “Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου” για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ συνολικού προϋπολογισμού 169.999,53€ με ΦΠΑ
03/12/2018 11/12/2018 έως 11:00 πμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με τραπεζικό οργανισμό για τη διαχείριση ταμειακών λογαριασμών του ΓΝΑ ΚΑΤ με εκμίσθωση του προβλεπόμενου στο Νοσοκομείο χώρου
30/11/2018 10/01/2019 έως 11:00 πμ Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τις “υπηρεσίες διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων” προϋπολογισμού 555.768,00€ με ΦΠΑ
29/11/2018 16/01/2019 έως 12:00 πμ Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για την προμήθεια “Αρθροπλαστικές” προϋπολογισμού 2.711.044,37€ με ΦΠΑ Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός “Αρθροπλαστικές”

Τεχνικές Προδιαγραφές Αρθροπλαστικών 2018

Διευκρίνηση: Στο κείμενο της διάταξης στη σελίδα 42 έως 47,στην ομάδα Α(αρθροπλαστικές γόνατος) εκ παραδρομής μετακινήθηκαν οι γραμμές κατά μια σειρά,σε σχέση με την περιγραφή και τις στήλες ποσοτήτων και λοιπών στοχείων.Παρατίθεται ο σωστός πίνακας Excel
27/11/2018 10/12/2018 έως 11:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τον έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του ΕΚΑ και έκδοση πιστοποιητικού πίστωσης 7.500,00€ με ΦΠΑ
27/11/2018 12/12/2018 έως 12:00 πμ Πρόσκληση Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Χαρτικών Συνολικής Προϋπολογιζόμενης πίστωσης 59.303,00€ με ΦΠΑ
23/11/2018 11/12/2018 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσίες Συντήρησης Ανελκυστήρων Συνολικής Προϋπολογιζόμενης πίστωσης 49.104,00€ με ΦΠΑ ΤΕΥΔ
23/11/2018 06/12/2018 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΝΑΡΘΗΚΕΣ Συνολικής Προϋπολογιζόμενης πίστωσης 22.599,10€ με ΦΠΑ Υπεύθυνη Δήλωση για αποδοχή
21/11/2018 05/12/2018 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ Συνολικής Προϋπολογιζόμενης πίστωσης 9.275,20€ με ΦΠΑ ΤΕΥΔ
05/11/2018 16/11/2018 έως 11:00 πμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας των χώρων του ΕΚΑ
15/10/2018 30/10/2018 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός συστήματος ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας (ορθοπαντογράφος) ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΔ 

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΤΗ ΣΕΛ 30 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚ. ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ Η ΕΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ :
«Συγκεκριμένα :
Σταθμισμένη Βαθμολογία Προσφοράς = (0,15ΧΒαθμ Α1) + (0,35ΧβαθμΑ2) + (0,20ΧΑ3) +(0,05ΧβαθμΒ1) + (0,10ΧβαθμΒ2)+(0,15ΧΒαθμΒ3).
Όπου βαθμΑ1,Α2,Α3,Β1,Β2,Β3: βαθμολογία κριτηρίου Α1,Α2,Α3, Β1,Β2,Β3»
10/10/2018 23/10/2018 έως 11:00 πμ Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησς Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίου του ΕΚΑ
10/10/2018 22/10/2018 έως 11:00 πμ Προμήθεια Στολών Νοσηλευτικού Προσωπικού του ΕΚΑ
09/10/2018 15/11/2018 έως 12:00 πμ Υπηρεσίες Φύλαξης
08/10/2018 23/10/2018 έως 10:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση UPS στο νέο Αξονικό του ΤΕΠ ΤΕΥΔ
04/10/2018 15/10/2018 έως 11:00 πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Ιατρικές Βελόνες πίστωσης 28.097,78€ ΤΕΥΔ
04/10/2018 15/10/2018 έως 11:00 πμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών δύο μαγείρων στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης Διευκρινίσεις
Διευκρινίσεις_2ο
28/09/2018 08/10/2018 έως 11:00 πμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του ΕΚΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σίτισης του ΕΚΑ

25/09/2018 15/10/2018 έως 12:00 πμ Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου.Επαναληπτική δημοσίευση διακήρυξης Δημόσιας Σύμβασης – Προκήρυξη
10/09/2018 26/09/2018 έως 10:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού : “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ-ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ Α & Β ΜΕΘ” ΤΕΥΔ
10/09/2018 27/09/2018 έως 10:00 πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού : «Συντήρηση και επισκευή των Υδραυλικών εγκαταστάσεων του ΓΝΑ ΚΑΤ» ΤΕΥΔ
05/09/2018 20/09/2018 έως 10:00 πμ “Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού : Υπηρεσία εφαρμογής ηλεκτρονικών διαδικασιών συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης προσφορών” ΤΕΥΔ
05/09/2018 18/09/2018 έως 11:00 πμ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑ
05/09/2018 18/09/2018 έως 11:00 πμ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΒΑΝ
10/08/2018 22/08/2018 έως 11:00 πμ «Συντήρηση Κλιματιστικών & Ψυκτικών Μονάδων ΕΚΑ»
10/08/2018 06/09/2018 έως 10:00 πμ «Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου» ΤΕΥΔ
09/08/2018 20/08/2018 έως 11:00πμ Συντήρηση των κήπων του ΕΚΑ
13/07/2018 24/07/2018 έως 11:00πμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίών καθαριότητας των χώρων του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης
05/07/2018 19/07/2018 έως 10:00πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 25.000,00 με ΦΠΑ
Για την προμήθεια πέντε ειδικών κλινών για τη ΜΕΘ της Καρδιολογικής κλινικής
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

04/07/2018 31/08/2018 έως 12:00πμ Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων
04/07/2018 30/08/2018 έως 15:00πμ Υπηρεσίες Παράδοσης Γευμάτων Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας
26/06/2018 09/07/2018 έως 11:00πμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σίτισης του ΕΚΑ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υφάσματος παραβάν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του ΕΚΑ

 

Διευκρινίσεις

Διευκρινίσεις

25/06/2018 02/07/2018 έως 12:00πμ Προμήθεια ενός απινιδωτή με μόνιτορ, πίστωσης 6.000,00€ με Φ.Π.Α.
25/06/2018 02/07/2018 έως 12:00πμ Προμήθεια στολών νοσηλευτικού προσωπικού του ΕΚΑ, πίστωσης 2.650,00€ με Φ.Π.Α.
18/06/2018 05/07/2018 έως 12:00πμ Προμήθεια κλιβάνου ατμού κεντρικής αποστείρωσης δύο θυρών με ατμό δικτύου και ηλεκτρική ατμογεννήτρια, χωρητικότητας 12 stu, προΰπολογισμού 120.000,00€ με Φ.Π.Α.
18/06/2018 04/07/2018 έως 12:00πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία εφαρμογής ηλεκτρονικών διαδικασιών συλλογής,επεξεργασίας και διαχείρησης προσφορών, πίστωσης 4.278,00€ με Φ.Π.Α. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝ.
12/06/2018 12/06/2018 έως 10:30πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 6.713,92 με ΦΠΑ,για την υπηρεσία μίσθωσης εφτά φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων ΤΕΥΔ
29/05/2018 14/06/2018 έως 10:00πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 25.000,00 με ΦΠΑ,για την προμήθεια πέντε ειδικών κλινών για τη ΜΕΘ της Καρδιολογικήε κλινικής ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΤΕΥΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

11/05/2018 23/05/2018 έως 10:00πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 60.000,00 πλέον ΦΠΑ για την προμήθεια ψυκτικού συγκροτήματος για τα χειρουργεία Υπεύθυνη Δήλωση-Οικονομική Προσφορά-ΤΕΥΔ
Διευκρίνιση σχετική με διακήρυξη 13/2018
09/05/2018 24/05/2018 έως 11:00πμ Προκήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ
08/05/2018 22/05/2018 έως 10:00πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 4.666,78 με ΦΠΑ
Για την επιλογή αναδόχου για :
Υπηρεσία Εσωτερικού ελέγχου σε θέματα Διοικητικά, Διαχειριστικά, και Λογιστικά
08/05/2018 31/05/2018 έως 12:00πμ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου» CPV 50710000-5, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ, για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 174.999,48€ με Φ.Π.Α.
07/05/2018 23/05/2018 έως 10:00πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 69.000,00 με ΦΠΑ,Για την προμήθεια απινιδωτών ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΤΕΥΔ
30/04/2018 09/05/2018 έως 11:00πμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευής Κλιματιστικών Νοσοκομείου  Διευκρινίσεις
24/04/2018 09/05/2018 έως 11:00πμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης  Διευκρινίσεις

Διευκρινίσεις

17/04/2018 02/05/2018 έως 10:00πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για υπηρεσίες ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 απο οικονομικούς λογιστές πίστωσης 7.750,23€ με ΦΠΑ
02/04/2018 19/04/2018 έως 10:00πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Για την υπηρεσία μεταφοράς μονάδων αίματος παραγώγων και βιολογικών δειγμάτων,Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 11.999,88 με ΦΠΑ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΤΕΥΔ
02/04/2018 12/04/2018 έως 11:00πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αναπηρικών αμαξιδίων,φορείων και εξεταστικών κλινών για τισ ανάγκες του ΕΚΑ πίστωσης 25.397,24€ με ΦΠΑ
02/04/2018 12/04/2018 έως 11:00πμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τον έλεγχο τωβ οικονομικών καταστάσεων του Νοσοκομείου ΕΚΑ για το έτος 2017 απο ορκωτό λογιστή πίστωσης 3.930,80€ με ΦΠΑ
22/03/2018 18/04/2018 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Για την προμήθεια μαξιλαριών, Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 4.503,68 με ΦΠΑ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΤΕΥΔ
20/03/2018 02/04/2018 έως 11:00πμ Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού

Πίστωσης 2.000,00 με ΦΠΑ, για τις Υπηρεσίες συντήρησς Η/Ζ και υποσταθμού ΕΚΑ.

Διευκρινίσεις
16/02/2018 26/03/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των

χώρων του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

16/02/2018 26/03/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.
26/02/2018 14/03/2018 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 47.604,84 με ΦΠΑ, για την προμήθεια Υφαντών-υφασμάτων ,με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΤΕΥΔ
23/02/2018 07/03/2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης του ΓΝΑ ΚΑΤ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 07-03-2018 στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.   ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΤΕΥΔ
14/02/2018 27/02/2018 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 10.000,00 με ΦΠΑ

Για την αποκατάσταση φθορών λόγω πυρκαγιάς στην Α΄ Γενική Χειρουργική, με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

09/02/2018 05/03/2018 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου» CPV 50710000-5, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ, για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 174.999,48€ με Φ.Π.Α. , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

05/01/2018 23/01/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου.

Πίστωση 45.000,00€

05/01/2018 17/01/2018 Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑ

21/12/2017 04/01/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σίτισης του ΕθνικούΚέντρου Αποκατάστασης
21/12/2017 03/01/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των χώρωντου Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης
19/12/2017 18/01/2018 έως 12:00πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ” του ΓΝΑ ΚΑΤ.
19/12/2017 17/01/2018 έως 10:30πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ” του ΓΝΑ ΚΑΤ.
19/12/2017 17/01/2018 έως 10:30πμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με τραπεζικό οργανισμό για τη διαχείριση ταμειακών λογαρισμών του ΓΝΑ ΚΑΤ.
19/12/2017 09/01/2018 έως 10:30πμ Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρσιών σίτισης και παράδοσης γευμάτων στο ΓΝΑ ΚΑΤ.
15/12/2017 27/12/2017 έως 11:00πμ Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες συντήρησης του Η/Ζ και υποσταθμού του ΕΚΑ
05/12/2017 20/12/2017 έως 10:00πμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του ΓΝΑ ΚΑΤ. Ημερομηνία διενέργειας 20-12-2017, ώρα 12.00
30/11/2017 14/12/2017 έως 10:00πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Υπηρεσία “Συντήρηση των ακτινολογικών SIEMENS” πίστωσης 24.800,00€ με ΦΠΑ
22/11/2017 06/12/2017 έως 10:00πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “Νάρθηκες” πίστωσης 12.273,50€ με ΦΠΑ
15/11/2017 28/11/2017 έως 11:00πμ Προκήρυξη πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός συστήματος ηλεκτρομυογραφίας για το ΕΚΑ πίστωσης 18.600,00€ με ΦΠΑ
15/11/2017 27/11/2017 έως 11:00πμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης συνολικής δαπάνης 57.000,00€ με ΦΠΑ
14/11/2017 29/11/2017 έως 14:00πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός συστήματος δυο ξηραντών συνολικής πίστωσης 31.000,00€ με ΦΠΑ
14/11/2017 28/11/2017 έως 11:00πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων πραγματοποίησησς βιοχημικών εξετάσεων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού πίστωσης 20.420,42€ με ΦΠΑ
16/10/2017 31/10/2017 έως 11:00πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων του ΕΚΑ με αναταλλακτικά πίστωσης 2.306,40€ με ΦΠΑ
13/10/2017 25/10/2017 έως 11:00πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός φορητού Υπερηχογράφου-Triplex καρδιάς υψηλής ευκρίνεις προϋπολογιζόμενης πίστωσης 37.200,00€ με ΦΠΑ
13/10/2017 26/10/2017 έως 10:00πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την συντήρηση και επισκευή των συστημάτων πυρανίχνευσης προϋπολογιζόμενης πίστωσης 15.000,00€ με ΦΠΑ
13/10/2017 26/10/2017 έως 14:00 Προκήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την πραγματοποίηση πειραμάτων σε ζώα προϋπολογιζόμενης πίστωσης 11.800,00€ με ΦΠΑ
05/10/2017 17/10/2017 έως 10:00μμ Προκήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων – κλιβανιστών προϋπολογιζόμενης πίστωσης 60.575,00€ με ΦΠΑ
03/10/2017 12/10/2017 έως 11:00μμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός ινοπτικού βρογχοσκοπίου για τις ανάγκες διασωλήνωσης συνολικής προϋπολογιζόμενης πίστωσης 9.000,00€ με ΦΠΑ
03/10/2017 12/10/2017 έως 11:00μμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 33.500,00€ με ΦΠΑ
29/09/2017 12/10/2017 έως 11:00μμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την απόφραξη και συντήρηση φρεατίων συνολικής προϋπολογιζόμενης πίστωσης 11.606,40€ με ΦΠΑ
28/09/2017 12/10/2017 έως 11:00μμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σάκων για ούρα συνολικής προϋπολογιζόμενης πίστωσης 21.266,90€ με ΦΠΑ
26/09/2017 04/10/2017 έως 10:00μμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία καταστροφής και ανακύκλωσης ιατρικών φακέλων που φυλάσσονται στο αρχείο του Νοσοκομείου
22/09/2017 10/10/2017 έως 10:00μμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χαρτικών συνολικής προϋπολογιζόμενης πίστωσης 37.794,54€ με ΦΠΑ
21/09/2017 03/10/2017 έως 11:00μμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία συντήρησης ανελκυστήρων συνολικής προϋπολογιζόμενης πίστωσης 49.200,00€ με ΦΠΑ
21/09/2017 02/10/2017 έως 11:00μμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σίτισης του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης
30/08/2017 14/09/2017 έως 10:00μμ Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησς Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου συνολικής δαπάνης 36.750,33€ χωρίς ΦΠΑ 24%
30/08/2017 12/09/2017 έως 10:00μμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαστάσεων συνολικής πίστωσης 60.575,00€ με ΦΠΑ 24%
30/08/2017 07/09/2017 έως 11:00μμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σίτισης του ΕΚΑ συνολικής δαπάνης 7.333,33€ με ΦΠΑ 24% ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

29/08/2017 07/09/2017 έως 11:00μμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του ΕΚΑ συνολικής δαπάνης 26.000,00€ με ΦΠΑ 24% ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ
24/08/2017 07/09/2017 έως 11:00μμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στη συντήρηση των κήπων του ΕΚΑ πίστωσης 3.900,00€ με ΦΠΑ
23/08/2017 07/09/2017 έως 11:00μμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για αυτόματο αιματολογικό αναλυτή με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού πίστωσης 12.000,00€ με ΦΠΑ
23/08/2017 05/09/2017 έως 11:00μμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στΙς υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου απο αδειούχους ηλεκτρολόγο και θερμαστή με εμπειρία πίστωσης 34.500,00€ με ΦΠΑ
23/08/2017 05/09/2017 έως 11:00μμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στη συντήρηση κλιματιστικών και ψυκτικών μονάδων του ΕΚΑ πίστωσης 11.350,00€ με ΦΠΑ
22/08/2017 11/09/2017 έως 14:00μμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην υπηρεσία κτηνίατρου για την πραγματοποίηση πειραμάτων σε ζώα συνολικής προϋπολογιζόμενης πίστωσης 11.800,00€ με ΦΠΑ
28/06/2017 13/07/2017 Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του ΓΝΑ ΚΑΤ για τρείς μήνες συνολικής πίστωσης 104.343,00€ με ΦΠΑ
19/06/2017 03/07/2017 Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρικών ξυριστικών μηχανών συνολικής προϋπολογιζόμενης πίστωσης 13.503,67€ με ΦΠΑ
31/05/2017 12/06/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σίτισης των χώρων του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ
31/05/2017 12/06/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης
24/05/2017 13/06/2017 Μελέτη και εφαρμογή ενός συστήματος HACCP και εκπαίδευση του μόνιμου προσωπικού απο πιστοποιημένους εκπαιδευτές.

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού.

Συνολική Προϋπολογιζόμενη Πίστωση 11.160,00€ με ΦΠΑ

12/05/2017 30/05/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ HYPOCARBON.

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού.

Συνολική Προϋπολογιζόμενη Πίστωση 16.451,40€ με ΦΠΑ

05/05/2017 16/05/2017 ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016, ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ.

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού.

Συνολική Προϋπολογιζόμενη Πίστωση 7.750,23€ με ΦΠΑ

02/05/2017 15/05/2017 ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016, ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ.

Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού.

Πίστωση 3.930,80€ με ΦΠΑ

4/04/2017 4/05/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 06/2017 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 334.937,64 € ΜΕ ΦΠΑ
30/03/2017 06/04/2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Προμήθεια επιθεμάτων του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

Πίστωση 11.175,48€ με ΦΠΑ

22/03/2017 06/04/2017 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Μίσθωση 2 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης

Πίστωση 1.859,76€ με ΦΠΑ

22/03/2017 06/04/2017 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Προμήθεια επιθεμάτων του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

Πίστωση 11.175,48€ με ΦΠΑ

13/03/2017 23/03/2017 Ορθή Επανάληψη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σίτισης και παράδοσης γευμάτων στο ΓΝΑ-ΚΑΤ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ
07/03/2017 16/03/2017 Μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας πρόσκλησης ενδιαφέροντος σίτισης,φύλαξης και καθαριότητας
3/3/2017 9/3/2017 Υπηρεσίες Καθαριότητας – Σίτησης – Φύλαξης

Φύλαξης

Σίτησης

Καθαριότητας

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ
24/02/2017 20/03/2017 Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υγρού οξυγόνου του ΓΝΑ-ΚΑΤ

Συνολική δαπάνη 149.953,20€ με ΦΠΑ

24/02/2017 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
22/02/2017 06/03/2017 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Υπηρεσίες πλύσης ακάθαρτου ιματισμού στο ΕΚΑ

Πίστωση 20.000,00€ με ΦΠΑ

17/02/2017 01/03/2017 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση με ανταλλακτικά του εξοπλισμού δικτύωσης του Νοσοκομείου

Πίστωση 8.060,00€ με ΦΠΑ

17/02/2017 28/02/2017 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Προμήθεια σκευασμάτων εντερικής διατροφής

Πίστωση 17.128,74€ με ΦΠΑ

13/02/2017 21/02/2017 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Συντήρηση και επισκευές εγκαταστάσεων δικτύου φυσικού αερίου,καυστήρων και λεβητών του ΕΚΑ

Πίστωση 6.500,00€ με ΦΠΑ

09/02/2017 22/02/2017 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Προμήθεια – Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά ενός σύγχρονου υπερηχοτομογράφικού μηχανήματος για το ακτινοδιαγνωστικό τμήμα του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 38.200,00 με ΦΠΑ

09/02/2017 21/02/2017 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Ανάπτυξη συστήματος διαχείρησης ασφάλειας τροφίμων HACCP του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 3.0000,00 με ΦΠΑ

07/02/2017 21/02/2017 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Απόφραξη και συντήρηση φρεατίων

Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 11.606,40 με ΦΠΑ

07/02/2017 20/02/2017 Υποστήριξη εφαρμογής διπλογραφικού λογιστικού συτήματος του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Πίστωση 19.344,00€ με ΦΠΑ

07/02/2017 20/02/2017 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του τηλεφωνικού κέντρου AVAYA INTEGRAL 55/C1, και της κεντρικής ψηφιακής τηλεφωνικής συσκευής OS33,στο εθνικό κέντρο αποκατάστασης

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Πίστωση 3.173,40€ με ΦΠΑ

01/02/2017 Ματαίωση διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρού οξυγόνου
01/02/2017 15/02/2017 Υπηρεσία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017-2018
01/02/2017 14/02/2017 Υπηρεσίες εφαρμογής ηλεκτρονικών διαδικασιών συλλογής,επξεργασίας και διαχείρισης προσφορών
12/01/2017 03/01/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υγρού οξυγόνου
09/01/2017 Ματαίωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρού οξυγόνου
28/12/2016 10/01/2017 Ορθή επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υγρού οξυγόνου
21/12/2016 11/01/2017 Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών αποκομιδής,μεταφοράς και διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων του ΓΝΑ ΚΑΤ
Created by GreekGeeks Translated by Linguaphone
Μετάβαση στο περιεχόμενο