ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
213 20 86 000
Ημ/νία Ανάρτησης Ημ/νία Διακήρυξης Τίτλος Διακήρυξης Παραρτήματα Διευκρινίσεις/Ενστάσεις/Απαντήσεις
05/01/2018 23/01/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου.
Πίστωση 45.000,00€
05/01/2018 17/01/2018 Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑ
21/12/2017 04/01/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σίτισης του ΕθνικούΚέντρου Αποκατάστασης
21/12/2017 03/01/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των χώρωντου Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης
19/12/2017 18/01/2018 έως 12:00πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ» του ΓΝΑ ΚΑΤ.
19/12/2017 17/01/2018 έως 10:30πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ» του ΓΝΑ ΚΑΤ.
19/12/2017 17/01/2018 έως 10:30πμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με τραπεζικό οργανισμό για τη διαχείριση ταμειακών λογαρισμών του ΓΝΑ ΚΑΤ.
19/12/2017 09/01/2018 έως 10:30πμ Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρσιών σίτισης και παράδοσης γευμάτων στο ΓΝΑ ΚΑΤ.
15/12/2017 27/12/2017 έως 11:00πμ Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες συντήρησης του Η/Ζ και υποσταθμού του ΕΚΑ
05/12/2017 20/12/2017 έως 10:00πμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του ΓΝΑ ΚΑΤ. Ημερομηνία διενέργειας 20-12-2017, ώρα 12.00
30/11/2017 14/12/2017 έως 10:00πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Συντήρηση των ακτινολογικών SIEMENS» πίστωσης 24.800,00€ με ΦΠΑ
22/11/2017 06/12/2017 έως 10:00πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Νάρθηκες» πίστωσης 12.273,50€ με ΦΠΑ
15/11/2017 28/11/2017 έως 11:00πμ Προκήρυξη πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός συστήματος ηλεκτρομυογραφίας για το ΕΚΑ πίστωσης 18.600,00€ με ΦΠΑ
15/11/2017 27/11/2017 έως 11:00πμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης συνολικής δαπάνης 57.000,00€ με ΦΠΑ
14/11/2017 29/11/2017 έως 14:00πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός συστήματος δυο ξηραντών συνολικής πίστωσης 31.000,00€ με ΦΠΑ
14/11/2017 28/11/2017 έως 11:00πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων πραγματοποίησησς βιοχημικών εξετάσεων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού πίστωσης 20.420,42€ με ΦΠΑ
16/10/2017 31/10/2017 έως 11:00πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων του ΕΚΑ με αναταλλακτικά πίστωσης 2.306,40€ με ΦΠΑ
13/10/2017 25/10/2017 έως 11:00πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός φορητού Υπερηχογράφου-Triplex καρδιάς υψηλής ευκρίνεις προϋπολογιζόμενης πίστωσης 37.200,00€ με ΦΠΑ
13/10/2017 26/10/2017 έως 10:00πμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την συντήρηση και επισκευή των συστημάτων πυρανίχνευσης προϋπολογιζόμενης πίστωσης 15.000,00€ με ΦΠΑ
13/10/2017 26/10/2017 έως 14:00 Προκήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την πραγματοποίηση πειραμάτων σε ζώα προϋπολογιζόμενης πίστωσης 11.800,00€ με ΦΠΑ
05/10/2017 17/10/2017 έως 10:00μμ Προκήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων – κλιβανιστών προϋπολογιζόμενης πίστωσης 60.575,00€ με ΦΠΑ
03/10/2017 12/10/2017 έως 11:00μμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός ινοπτικού βρογχοσκοπίου για τις ανάγκες διασωλήνωσης συνολικής προϋπολογιζόμενης πίστωσης 9.000,00€ με ΦΠΑ
03/10/2017 12/10/2017 έως 11:00μμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 33.500,00€ με ΦΠΑ
29/09/2017 12/10/2017 έως 11:00μμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την απόφραξη και συντήρηση φρεατίων συνολικής προϋπολογιζόμενης πίστωσης 11.606,40€ με ΦΠΑ
28/09/2017 12/10/2017 έως 11:00μμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σάκων για ούρα συνολικής προϋπολογιζόμενης πίστωσης 21.266,90€ με ΦΠΑ
26/09/2017 04/10/2017 έως 10:00μμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία καταστροφής και ανακύκλωσης ιατρικών φακέλων που φυλάσσονται στο αρχείο του Νοσοκομείου
22/09/2017 10/10/2017 έως 10:00μμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χαρτικών συνολικής προϋπολογιζόμενης πίστωσης 37.794,54€ με ΦΠΑ
21/09/2017 03/10/2017 έως 11:00μμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία συντήρησης ανελκυστήρων συνολικής προϋπολογιζόμενης πίστωσης 49.200,00€ με ΦΠΑ
21/09/2017 02/10/2017 έως 11:00μμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σίτισης του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης
30/08/2017 14/09/2017 έως 10:00μμ Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησς Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου συνολικής δαπάνης 36.750,33€ χωρίς ΦΠΑ 24%
30/08/2017 12/09/2017 έως 10:00μμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαστάσεων συνολικής πίστωσης 60.575,00€ με ΦΠΑ 24%
30/08/2017 07/09/2017 έως 11:00μμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σίτισης του ΕΚΑ συνολικής δαπάνης 7.333,33€ με ΦΠΑ 24% ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

29/08/2017 07/09/2017 έως 11:00μμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του ΕΚΑ συνολικής δαπάνης 26.000,00€ με ΦΠΑ 24% ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ
24/08/2017 07/09/2017 έως 11:00μμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στη συντήρηση των κήπων του ΕΚΑ πίστωσης 3.900,00€ με ΦΠΑ
23/08/2017 07/09/2017 έως 11:00μμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για αυτόματο αιματολογικό αναλυτή με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού πίστωσης 12.000,00€ με ΦΠΑ
23/08/2017 05/09/2017 έως 11:00μμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στΙς υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου απο αδειούχους ηλεκτρολόγο και θερμαστή με εμπειρία πίστωσης 34.500,00€ με ΦΠΑ
23/08/2017 05/09/2017 έως 11:00μμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στη συντήρηση κλιματιστικών και ψυκτικών μονάδων του ΕΚΑ πίστωσης 11.350,00€ με ΦΠΑ
22/08/2017 11/09/2017 έως 14:00μμ Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην υπηρεσία κτηνίατρου για την πραγματοποίηση πειραμάτων σε ζώα συνολικής προϋπολογιζόμενης πίστωσης 11.800,00€ με ΦΠΑ
28/06/2017 13/07/2017 Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του ΓΝΑ ΚΑΤ για τρείς μήνες συνολικής πίστωσης 104.343,00€ με ΦΠΑ
19/06/2017 03/07/2017 Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρικών ξυριστικών μηχανών συνολικής προϋπολογιζόμενης πίστωσης 13.503,67€ με ΦΠΑ
31/05/2017 12/06/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σίτισης των χώρων του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ
31/05/2017 12/06/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης
24/05/2017 13/06/2017 Μελέτη και εφαρμογή ενός συστήματος HACCP και εκπαίδευση του μόνιμου προσωπικού απο πιστοποιημένους εκπαιδευτές.
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού.
Συνολική Προϋπολογιζόμενη Πίστωση 11.160,00€ με ΦΠΑ
12/05/2017 30/05/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ HYPOCARBON.
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού.
Συνολική Προϋπολογιζόμενη Πίστωση 16.451,40€ με ΦΠΑ
05/05/2017 16/05/2017 ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016, ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ.
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού.
Συνολική Προϋπολογιζόμενη Πίστωση 7.750,23€ με ΦΠΑ
02/05/2017 15/05/2017 ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016, ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ.
Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού.
Πίστωση 3.930,80€ με ΦΠΑ
4/04/2017 4/05/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 06/2017 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 334.937,64 € ΜΕ ΦΠΑ
30/03/2017 06/04/2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
Προμήθεια επιθεμάτων του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης
Πίστωση 11.175,48€ με ΦΠΑ
22/03/2017 06/04/2017 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
Μίσθωση 2 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης
Πίστωση 1.859,76€ με ΦΠΑ
22/03/2017 06/04/2017 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
Προμήθεια επιθεμάτων του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης
Πίστωση 11.175,48€ με ΦΠΑ
13/03/2017 23/03/2017 Ορθή Επανάληψη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σίτισης και παράδοσης γευμάτων στο ΓΝΑ-ΚΑΤ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ
07/03/2017 16/03/2017 Μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας πρόσκλησης ενδιαφέροντος σίτισης,φύλαξης και καθαριότητας
3/3/2017 9/3/2017 Υπηρεσίες Καθαριότητας – Σίτησης – Φύλαξης

Φύλαξης

Σίτησης

Καθαριότητας

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ
24/02/2017 20/03/2017 Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υγρού οξυγόνου του ΓΝΑ-ΚΑΤ
Συνολική δαπάνη 149.953,20€ με ΦΠΑ
24/02/2017 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
22/02/2017 06/03/2017 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
Υπηρεσίες πλύσης ακάθαρτου ιματισμού στο ΕΚΑ
Πίστωση 20.000,00€ με ΦΠΑ
17/02/2017 01/03/2017 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση με ανταλλακτικά του εξοπλισμού δικτύωσης του Νοσοκομείου
Πίστωση 8.060,00€ με ΦΠΑ
17/02/2017 28/02/2017 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
Προμήθεια σκευασμάτων εντερικής διατροφής
Πίστωση 17.128,74€ με ΦΠΑ
13/02/2017 21/02/2017 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
Συντήρηση και επισκευές εγκαταστάσεων δικτύου φυσικού αερίου,καυστήρων και λεβητών του ΕΚΑ
Πίστωση 6.500,00€ με ΦΠΑ
09/02/2017 22/02/2017 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
Προμήθεια – Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά ενός σύγχρονου υπερηχοτομογράφικού μηχανήματος για το ακτινοδιαγνωστικό τμήμα του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης
Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 38.200,00 με ΦΠΑ
09/02/2017 21/02/2017 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
Ανάπτυξη συστήματος διαχείρησης ασφάλειας τροφίμων HACCP του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης
Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 3.0000,00 με ΦΠΑ
07/02/2017 21/02/2017 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
Απόφραξη και συντήρηση φρεατίων
Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 11.606,40 με ΦΠΑ
07/02/2017 20/02/2017 Υποστήριξη εφαρμογής διπλογραφικού λογιστικού συτήματος του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
Πίστωση 19.344,00€ με ΦΠΑ
07/02/2017 20/02/2017 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του τηλεφωνικού κέντρου AVAYA INTEGRAL 55/C1, και της κεντρικής ψηφιακής τηλεφωνικής συσκευής OS33,στο εθνικό κέντρο αποκατάστασης
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
Πίστωση 3.173,40€ με ΦΠΑ
01/02/2017 Ματαίωση διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρού οξυγόνου
01/02/2017 15/02/2017 Υπηρεσία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017-2018
01/02/2017 14/02/2017 Υπηρεσίες εφαρμογής ηλεκτρονικών διαδικασιών συλλογής,επξεργασίας και διαχείρισης προσφορών
12/01/2017 03/01/2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υγρού οξυγόνου
09/01/2017 Ματαίωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρού οξυγόνου
28/12/2016 10/01/2017 Ορθή επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υγρού οξυγόνου
21/12/2016 11/01/2017 Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών αποκομιδής,μεταφοράς και διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων του ΓΝΑ ΚΑΤ
Created by GreekGeeks Translated by Linguaphone