ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
213 20 86 000
Ημ/νία Ανάρτησης Ημ/νία Διακήρυξης Τίτλος Διακήρυξης Παραρτήματα Διευκρινίσεις/Ενστάσεις/Απαντήσεις
21/05/2020 01/06/2020 έως 11:00 μμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών δύο μαγείρων για πενθήμερη εργασία στο ΕΚΑ
21/05/2020 01/06/2020 έως 11:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες μεταφοράς βιολογικών υλικών
21/05/2020 01/06/2020 έως 11:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες επισεκυής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
19/05/2020 02/06/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια “Ιατρικές βελόνες” για το ΓΝΑ ΚΑΤ Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
07/05/2020 27/05/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια “Ειδικά απολυμαντικά – Απολυμαντικά αποστείρωσης” για το ΓΝΑ ΚΑΤ Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
01/05/2020 13/05/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες “Συντήρησης και επισκευής με ανταλλακτικά και αναλώσιμα των ανελκυστήρων” για το ΓΝΑ ΚΑΤ Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
29/04/2020 14/05/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια στερνοτόμου μπαταρίας για το ΓΝΑ ΚΑΤ Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
29/04/2020 13/05/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια οκτώ αντλιών-αεροστρωμάτων για τις Α & Β ΜΕΘ για το ΓΝΑ ΚΑΤ Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
28/04/2020 13/05/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια “ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ” για το ΓΝΑ ΚΑΤ Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
28/04/2020 13/05/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια “ΝΑΡΘΗΚΕΣ” για το ΓΝΑ ΚΑΤ Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
22/04/2020 06/05/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή “Υπηρεσίών Κτηνιάτρου” για το ΓΝΑ ΚΑΤ Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
01/04/2020 14/04/2020 έως 11:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες πλύσης ακάθαρτου ιματισμού του ΕΚΑ
17/03/2020 27/03/2020 έως 11:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη συντήρηση των κήπων του ΕΚΑ