ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
213 20 86 000
Ημ/νία Ανάρτησης Ημ/νία Διακήρυξης Τίτλος Διακήρυξης Παραρτήματα Διευκρινίσεις/Ενστάσεις/Απαντήσεις
03/08/2020 10/08/2020 έως 11:00 μμ Επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «παροχή υπηρεσιών δύο μαγείρων για πενθήμερη εργασία στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης».
24/07/2020 04/08/2020 έως 11:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια στολών νοσηλευτικού προσωπικού του προσωπικού του ΕΚΑ
08/07/2020 20/07/2020 έως 11:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες συντήρησς Η/Ζ και υποσταθμού του νοσοκομείου ΕΚΑ Διευκρινίσεις
03/07/2020 22/07/2020 έως 12:00 μμ Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις «υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου»
Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις «υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου»
ΤΕΥΔ
Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
03/07/2020 15/07/2020 έως 11:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων-αναλωσίμων και μικροειδών για τις ανάγκες του βιοπαθολογικού εργαστηρίου του νοσοκομείου ΕΚΑ
03/07/2020 03/07/2020 έως 10:00 μμ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΙΑ «ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ»
PDF 1
PDF 2
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
30/06/2020 16/07/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή των υπηρεσιών της «εκπόνσης μελέτης ελέγχου της στατικής επάρκειας κτιρίων του ΓΝΑ ΚΑΤ» Ορθή Επανάληψη Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ

Ορθή επανάληψη πίστωσης
Απόφαση Διοικητή

24/06/2020 08/07/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ» Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
11/06/2020 22/06/2020 έως 11:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της πλήρους εφαρμογής του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος του νοσοκομείου ΕΚΑ
05/06/2020 16/06/2020 έως 11:00 μμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του νοσοκομείου ΕΚΑ
05/06/2020 16/06/2020 έως 11:00 μμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σίτισης του νοσοκομείου ΕΚΑ Διευκρινίσεις
05/06/2020 16/06/2020 έως 11:00 μμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του νοσοκομείου ΕΚΑ
03/06/2020 17/06/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ¨ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ¨  για το ΓΝΑ ΚΑΤ Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
01/06/2020 18/06/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών της «Απόφραξης και καθαρισμού όλων των φρεατίων του ΓΝΑ ΚΑΤ» Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
01/06/2020 17/06/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών της «Συντήρησης και επισκευής με ανταλλακτικά του σωληνωτού ταχυδρομείου» για το ΓΝΑ ΚΑΤ Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
28/05/2020 09/06/2020 έως 11:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων του νοσοκομείου ΕΚΑ.Ορθή Επανάληψη
28/05/2020 09/06/2020 έως 11:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την μίσθωση τριών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του νοσοκομείου ΕΚΑ.Ορθή Επανάληψη
21/05/2020 01/06/2020 έως 11:00 μμ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών δύο μαγείρων για πενθήμερη εργασία στο ΕΚΑ
21/05/2020 01/06/2020 έως 11:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες μεταφοράς βιολογικών υλικών
21/05/2020 01/06/2020 έως 11:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες επισεκυής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
19/05/2020 02/06/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Ιατρικές βελόνες» για το ΓΝΑ ΚΑΤ Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
07/05/2020 27/05/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Ειδικά απολυμαντικά – Απολυμαντικά αποστείρωσης» για το ΓΝΑ ΚΑΤ Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
01/05/2020 13/05/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες «Συντήρησης και επισκευής με ανταλλακτικά και αναλώσιμα των ανελκυστήρων» για το ΓΝΑ ΚΑΤ Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
29/04/2020 14/05/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια στερνοτόμου μπαταρίας για το ΓΝΑ ΚΑΤ Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
29/04/2020 13/05/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια οκτώ αντλιών-αεροστρωμάτων για τις Α & Β ΜΕΘ για το ΓΝΑ ΚΑΤ Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
28/04/2020 13/05/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ» για το ΓΝΑ ΚΑΤ Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
28/04/2020 13/05/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΝΑΡΘΗΚΕΣ» για το ΓΝΑ ΚΑΤ Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
22/04/2020 06/05/2020 έως 10:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή «Υπηρεσίών Κτηνιάτρου» για το ΓΝΑ ΚΑΤ Υπεύθυνη Δήλωση-ΤΕΥΔ
01/04/2020 14/04/2020 έως 11:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τις υπηρεσίες πλύσης ακάθαρτου ιματισμού του ΕΚΑ
17/03/2020 27/03/2020 έως 11:00 μμ Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη συντήρηση των κήπων του ΕΚΑ